Komplexní zubní péče pro celou rodinu na Vinohradech.

mikroskop

Vstupní vyšetření

První krok ke zdravému chrupu…

Vstupní vyšetření je prvním krokem na cestě, jejíž cílem je zdravý chrup a spokojený pacient. Jedná se o komplexní vyšetření dutiny ústní. Součástí vstupního vyšetření je důkladná kontrola jednotlivých zubů a dásní, kvalita předchozího ošetření (výplně, korunky, kořenové kanálky…), radiodiagnostika (OPG snímek + intraorální snímky), fotodokumentace, zubní hygiena a instruktáž techniky čištění zubů, konzultace aktuálního stavu orálního zdraví a předběžné stanovení léčebného plánu, včetně předběžné finanční rozvahy.

Teprve na základě tohoto podrobného vyšetření a konzultace požadavků pacienta je možné sestavit detailní plán ošetření. Součástí plánu je popis jednotlivých výkonů, fotodokumentace, časový plán a finanční kalkulace.

Vstupní vyšetření hrazeno ZP

Prevence a zubní hygiena

Nejdůležitější prvky v péči o zdravý chrup…

Prevence a zubní hygiena jsou jedny z nejdůležitějších prvků úspěšné péče o zdravý chrup. Pravidelné absolvování hygienického programu výrazně snižuje riziko vzniku zubního kazu a problémů s parodontem. V naší ordinaci klademe velký důraz nejen na dosažení zdravého chrupu, ale především pak na jeho udržení. A toho lze dosáhnout jedině dokonale zvládnutou technikou čištění zubů a pravidelnými kontrolami u ošetřujícího lékaře.

Zubní hygienistka spolu s ošetřujícím lékařem po absolvování vstupního vyšetření stanoví individuální plán návštěv a přizpůsobí techniku čištění stavu v dutině ústní.

Náplní zubní hygienistky je především naučit pacienta správné technice čištění zubů a použití pomůcek nezbytných pro péči o chrup. K tomu ale potřebuje především SPOLUPRÁCI pacienta!! Dalším krokem je odstranění zubního kamene a pigmentací. V neposlední řadě Vám může zubní hygienistka pomoci i s estetikou pomocí bělení zubů.

Dentální hygiena 1 590 Kč / 60 minut (odstranění zubního kamene, instruktáž a nácvik hygieny, leštění, pískování – Air-flow)

Kombinované bělení (domácí + ordinační) Purewhitening 8 000 Kč / obě čelisti

Domácí bělení 2 500 Kč / čelist

Prevence je hrazena ZP

prevence_oble

vyplne_oble

Výplně

Bakterie, které jsou součástí zubního plaku, nebo které se do zubu dostanou spárou podél netěsné výplně, mohou způsobit destrukci tvrdých zubních tkání. Takto vzniklý zubní kaz je nutné důkladně odstranit a vzniklý defekt nahradit zubní výplní a tím obnovit původní tvar a funkci zubu.

Bílá, fotokompozitní výplň se zhotovuje z několika vrstev materiálu různých barevných odstínů a díky tomu jsme schopni dosáhnout přirozeného vzhledu zubu. Během zhotovení výplně se do operačního pole nesmí dostat vlhkost a krev z dutiny ústní a proto během ošetření operační pole izolujeme speciální gumovou membránou, tzv. kofferdamem.

Menší a střední defekty lze ošetřit přímou dostavbou v ústech pacienta. Defekty většího rozsahu je třeba ošetřit nepřímo v laboratoři, pomocí tzv. onlayí a overlayí, což jsou náhrady zhotovené laborantem, z fotokompozitního, nebo keramického materiálu.

Fotokompozitní (bílá) výplň 1 500 – 4 500 Kč

Kořenové kanálky

Poškození zubu (nejčastěji zubním kazem), které není včas ošetřeno, může způsobit nenávratné poškození zubního nervu – zánět, které se zpočátku projevuje citlivostí na studené (v některých případech i na teplé) podněty, následně spontánními bolestmi s narůstající intenzitou a citlivostí na „skus“ a poklep. Neléčený zánět nervu má tendenci šířit se do okolí kořene zubu a odtud dále do kosti a okolních struktur. Takto poškozený zub může být příčinou extrakce.

Abychom extrakci předešli, je nezbytné ošetření kořenového systému zubu. Tento proces spočívá v otevření nervové dutiny a nelezení jednotlivých kořenových kanálků (kterých může být rozdílný počet u jednotlivých zubů) a jejich dokonalé mechanické opracování, chemická dezinfekce a následné hermetické uzavření.

U takto ošetřeného zubu musí být zub opatřen dle indikace lékaře, výplní nebo i dostavbou a korunkou a to v co nejkratším čase.

K úspěšnému ošetření kořenových kanálků je nezbytný dokonalý přehled operačního pole, jehož v naší ordinaci dosahujeme díky použití operačního mikroskopu a dalších moderních přístrojů.

Ošetření kořenových kanálků 7 900 – 15 000 Kč / zub

kanalky_oble

korunky_oble

Korunky

Zuby, které byly poškozeny kazem, nebo úrazem tak, že již nemohou být ošetřeny výplní musíme ošetřit pomocí korunky. Jedná se o zcela nový plášť zubu zhotovený v zubní laboratoři na základě přesného otisku situace v ústech pacienta. Velmi důležitá je přesnost takové náhrady, aby spára mezi korunkou a zubem byla co nejtenčí a bylo zabráněno průniku bakterií pod korunku a následné destrukci zubu.

Správně zvolenou korunkou jsme schopni korigovat tvar, barvu a do jisté míry i postavení zubu tak, aby barevně splynul s okolními zuby a obnovili jsme jeho funkci. Nejlepších estetických výsledků jsme schopni dosáhnout s korunkami čistě keramickými, které neobsahují kovové jádro a nebrání tím průchodu světla.

Korunky od 11 500 Kč

Můstky

Ne každé poškození zubu je napravitelné. Ztráta zubu může nastat úrazem, nebo na základě extrakce (vytržení) zubu v ordinaci pro jeho nevratné poškození buď kazem, nebo selháním předchozího ošetření. Pro náhradu jednoho zubu je v dnešní době jednoznačně první volbou zubní implantát. Musíme však zohlednit celkový stav pacienta, kosti a okolních zubů. V případě, že náhrada implantátem není možná, nebo vhodná, využijeme okolní zuby sousedící s mezerou jako pilíře pro fixní můstek. Pilířové zuby je třeba nabrousit do vhodného tvaru a otisknout v ústech pro laboratoř, aby technik mohl vhodnou modelací a volbou materiálu co nejlépe obnovit estetiku a funkci v místě chybějícího zubu. Nejlepšího estetického výsledku jsme schopni dosáhnout materiály plně keramickými, bez obsahu kovu.

stomato_komplet

Stomatochirurgie

Některé zuby, které z jakékoliv příčiny již zachránit nelze, nebo jsou v ústech překážkou, např. zuby moudrosti je třeba extrahovat (vytrhnout). Nejedná se vždy o snadný úkol, který vyžaduje jistou zkušenost a vybavení, aby pooperační stav byl co nejlepší. Na našem pracovišti tyto situace řešíme a v tomto ohledu nabízíme spolupráci i externím lékařům, kteří se těmto situacím nevěnují.

Implantáty

V případě ztráty zubu je v dnešní době metodou první volby zubní implantát. Mezera po chybějícím zubu není vadou pouze estetickou, ale také funkční, kdy každý zub v oblouku má své nezastupitelné místo. Pomocí implantátu jsme schopni nahradit ztrátu jednoho zubu,  více zubů, nebo ošetřit kompletní bezzubou čelist.

Implantát je v podstatě šroub z titanu, což je materiál, který lidské tělo velmi dobře snáší a dosud na něj nebyla prokázána alergie. Nahrazuje kořen přirozeného zubu. Speciální úpravou povrchu je umožněno dokonalé spojení s kostí a tím zajištění stability implantátu. Po vhojení implantátu se opatří korunkou, která se k implantátu připevní fixačním šroubkem. V naší praxi používáme špičkové švýcarské implantáty Straumann a jako alternativu implantáty Dentis.

Nabízíme spolupráci i pro externí lékaře, kteří se tomuto oboru nevěnují.

Zavedení implantátu DENTIS OneQ 13 000 Kč

Zavedení implantátu STRAUMANN 19 800 Kč

immplantaty_komplet

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Po-Čt 7:00 – 21:00, Pá 7:00 – 17:00